Dzieje się wiele pożytecznego, radosnego, prozdrowotnego i profilaktycznego. Została utworzona jedna grupa osób dotkniętych choroba nowotworową. Są to osoby potrzebujące wsparcia psychicznego, zespołowego oraz zdrowotnego. Na Panie czeka jeszcze wiele niespodzianek, takich jak wizyta u wizażystki, kosmetyczki, joga…

Jesteśmy szczęśliwe z naszymi pacjentami, z powodu takich wyjątkowych spotkań.

Wiele wiedzy, wiele wzruszeń, wiele emocji, wiele łez , wiele uśmiechu, wiele radości.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na zajęcia psychoonkologiczne, na zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, na zajęcia z konsultantem kryzysowym oraz na warsztaty dietetyczne.

Niedzielne popołudnie 24 października, duża sala Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, zapełniona praktycznie do ostatniego miejsca. Dopisały panie i – co podkreślano w trakcie wykładów – także panowie. Ważne to o tyle, że konferencja miała przede wszystkim dwa cele: przekazać skondensowaną wiedzę na temat leczenia i zapobiegania nowotworom, w szczególności raka piersi, a przy tej okazji złamać kolejne tabu. Bo o raku się nie mówi, a jeśli już, to ze strachem, dystansem. Wciąż jeszcze pokutuje przekonanie, że rak to wyrok (stąd wyraźne zaprzeczenie w tytule konferencji). Że tak nie jest, przekonywali zebranych wybitni specjaliści, w tym chirurg onkolog, dr Marek Pudełko. Przedstawił samą istotę nowotworu, sposoby leczenia, kładąc nacisk na profilaktykę. Ten motyw powracał zresztą w innych wypowiedziach: wczesne wykrycie gwarantuje zwycięstwo w tej batalii. Otuchą napawają statystyki, obrazujące stale zwiększający się odsetek wykrywalności i sukcesów w leczeniu nowotworów. Ale z uporem maniaka należy podkreślić słowo-klucz: profilaktyka. Nie czekamy na widoczne już objawy. Badajmy się! Doktor Marek Pudełko przedstawił kwestie związane z fizis, ale w walce z chorobą niezbędne jest także odpowiednie nastawienie psychiczne. Jak zadbać o stan ducha tak chorego jak i jego rodziny, tłumaczyła mgr Anna Jelenik, psychoonkolog, certyfikowana terapeutka Programu Simontona. Przekazała również zebranym kilka cennych informacji, związanych z odpowiednią dietą. Jak ważna w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce jest aktywność fizyczna, przekonywała natomiast mgr Agata Pustuła, fizjoterapeuta. To połączenie najnowszych osiągnięć medycyny, odpowiedniego nastawienia psychicznego, diety i ruchu, jest potężnym orężem w walce z nowotworem. W końcu, co obrazowo przedstawiła Anna Jelenik, nowotwór to tylko uszkodzone, słabe komórki – kto ma je pokonać, jeśli nie pacjent? Ważną dla każdego, kto ze służbą zdrowia ma do czynienia informacją, są jasno wyartykułowane prawa pacjenta. Często, w obliczu choroby nie mamy głowy, by o nich pomyśleć, ale prawa bardzo konkretne wszystkim nam przysługują. Najważniejsze z nich przedstawiła zebranym adwokat Anna Kłos-Krej.

Ważnym momentem było wystąpienie Haliny Szaniawskiej. Osoby, która zwyciężyła chorobę, a teraz sama aktywnie wspiera osoby z nią się zmagające. To między innymi dzięki jej inicjatywie, w Żmigrodzie można uzyskać fachową pomoc i poradę. A dba o to Żmigrodzki Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, działający w Żmigrodzie od 1 września 2010 roku. O aktywnej działalności żmigrodzkich Amazonek opowiedziała Janina Gall, podkreślając nacisk, jaki panie kładą na aktywność fizyczną, zorganizowane ćwiczenia czy po prostu wspólne działania. Na początku konferencji podkreślano, że ważnym elementem propagującym takie wydarzenia, jak i szeroko pojętą profilaktykę, jest współpraca z samorządami – o tej zapewniał zarówno były burmistrz i do niedawna wicewojewoda Zdzisław Średniawski, jak i burmistrz Robert Lewandowski. Obaj podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Nie zabrakło też słowa „dziękuję”. Wioletta Matysek- Szumilas zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, w słowie wstępnym otwierającym konferencję, podkreśliła znaczenie inicjatyw, takich jak żmigrodzka konferencja, która służy przekraczaniu kolejnych barier w naszym społeczeństwie. Do rozpropagowania spotkania przyczyniła się także żmigrodzka parafia: informacje ogłaszane przez księży, zapraszające do udziału w konferencji, to kolejna droga dotarcia z informacją do mieszkańców. Bo leczenie i zapobieganie chorobie ma swój początek w wiedzy i wyzbyciu się uprzedzeń, podsycanych niewiedzą właśnie. Artystycznym finałem tego wyjątkowego spotkania, był występ Izy Możdżeń, która zaserwowała zebranym trzy perły polskiej piosenki, z hitem Edyty Geppert „Jaka róża, taki cierń” na finał. Tu wspomnieć trzeba o szczególnej wystawie, która towarzyszyła konferencji, a którą w Zespole Placówek Kultury będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc. Mowa o fotografiach Izy Moczarnej-Pasiek, która przed obiektyw zaprosiła kobiety, będące w samym epicentrum walki z nowotworem. Każda z nich to osobna historia i motywacja (teksty towarzyszą zresztą fotografiom). Czarno-białe, oszczędne w formie, ale wyjątkowo barwne emocjonalnie. To ten rodzaj artystycznych działań, które nikogo nie pozostawiają obojętnym. Przedsmak tego mamy już na stronie artystki: www.moczarna-pasiek.com.pl

Andrzej Krzywda