FUNDACJA DLA KOBIET „DOBRA DUSZA”…

jest organizacją pozarządową, założoną w 2007 roku.

MOTTEM NASZEJ FUNDACJI JEST…

Mottem naszej fundacji jest hasło Dobra Dusza. To hasło w pełni określa jacy jesteśmy dla tych, którzy nas potrzebują. Jesteśmy dobrzy, ponieważ uważamy, że w dzisiejszym świecie właśnie dobroci brakuje nam wszystkim najbardziej.

Dobroci wypływającej z przekonania, że w ludziach zawsze jest więcej szlachetności niż zła, i że warto schylić się nad każdym człowiekiem, który tego potrzebuje. Jesteśmy dobrzy, ale nie naiwni. Pomagamy zawsze tym, którzy chcą naszej pomocy i jest ona im rzeczywiście potrzebna.

Kontaktując się z nami, każdy może otrzymać pomoc psychologiczną, prawną i społeczną. Stanowimy zespół ludzi kompetentnych, nastawionych na wykorzystanie naszych umiejętności w obronie osób skrzywdzonych, poniżonych, oszukanych, zagubionych i samotnych, bez względu na status społeczny i wiek.

CHCEMY…

Chcemy obdarzyć Was naszą serdecznością i ciepłem, dać Wam naszą wiedzę i serce, przywrócić Wam godność i nadzieję, dać nową szansę na marzenia i ich realizację.

OBSZAR WSPARCIA UDZIELANEGO PRZEZ FUNDACJĘ:

 • poradnictwo psychologiczne
 • terapia grupowa
 • terapia indywidualna
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo pedagogiczne
 • poradnictwo socjalne
 • poradnictwo kryzysowe
 • edukacja
 • szkolenia
 • pisanie wniosków
 • poradnictwo interwencyjno – wspierające
 • Program Simontona

ZADANIA STATUTOWE FUNDACJI „DOBRA DUSZA”:

 • Działanie na rzecz kobiet potrzebujących pomocy
 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec Organizacji Pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Upowszechnianie i obrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
 • Działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza i szkoleniowa
 • Promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • Organizacja seminariów, szkoleń i konferencji edukacyjnych dla kobiet po chorobie nowotworowej (Klub „NIKE”)
 • Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • Pomoc i wsparcie osób zagrożonych chorobą nowotworową

ZADANIA:

 • Wsparcie organizacyjne>i logistyczne dla Organizacji Pozarządowych
 • Wsparcie merytoryczne dla Organizacji Pozarządowych
 • Stworzenie miejsca będącego centrum aktywności lokalnej i inkubatorem inicjatyw obywatelskich
 • Gromadzenie informacji dotyczących możliwych źródeł finansowania działań organizacji
 • Organizacja centrów wolontariatu
 • Organizacja punktów informacyjno-kryzysowych dla osób zagrożonych chorobą nowotworową
 • Organizacja centrów pomocy kobiecie