Z zakresu wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych , dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dzień drugi przebiegał pod hasłem „DZIEŃ SMOKA LEŚNEGO”. Fundacja nazwała ten dzień w Projekcie „DROGA DO ZDROWIA”. I zaproponowała zajęcia, gry i zabawy. Nasi milusińscy, wspólnie z pieskami brały udział w zajęciach zwanych DOGOTERAPIĄ. Bawili się świetnie, pokonując wspólne przeszkody. Najwięcej zadowolenia sprawiła im umiejętność liczenia przez pieski. Ponadto dzieci malowały, brały udział w zabawach sprawnościowych. Wszystkie dzieci były nagradzane, otrzymywały maskotki, pluszami. Dzieci pięknie współdziałały. W zabawach brały udział, także dzieci, które z różnych przyczyn są nieco inne. Dzieci sprawne pomagały „Tym Mniej”, wspierały się wykonując powierzone im zadania.